Search Results

Sort By:
Turkmen - Tekke #25907
19th Century Tekke Turkmen Ak Chuval

#25907
2' 3" x 3' 8"
69 cm x 112 cm

Baluch #25934
19th Century Afghan Mashwani Baluch Carpet

#25934
7' 8" x 11' 7"
234 cm x 353 cm

Turkmen - Chodor #21933
19th Century Central Asian Chodor Turkmen Carpet

#21933
7' 3" x 12'
221 cm x 366 cm

Baluch #25868
Baluch

#25868
2' x 2' 4"
61 cm x 71 cm

Ersari - Beshir #25327
19th Century Central Asian Ersari Prayer Rug

#25327
3' x 4' 6"
91 cm x 137 cm

Ersari - Beshir #25326
19th Century Central Asian Ersari Prayer Rug

#25326
2' 10" x 4' 6"
86 cm x 137 cm

Turkmen - Tekke #25671
Turkmen - Tekke

#25671
2' 6" x 4' 4"
76 cm x 132 cm

Baluch #25654
19th Century Pair of Persian Baluch Carpets

#25654
2' 7" x 2' 7"
79 cm x 79 cm

Kilim #23254
19th Century Afghan Maimana Flat-weave Carpet

#23254
5' 9" x 13' 6"
175 cm x 411 cm

Turkmen - Tekke #18349
19th Century Turkmen Tekke Chuval

#18349
2' 6" x 3' 9"
76 cm x 114 cm

Baluch #25491
19th Century Afghan Baluch Carpet

#25491
4' 4" x 6' 9"
132 cm x 206 cm

Baluch #25403
19th Century Afghan Baluch Teimani Main Carpet

#25403
6' x 9'
183 cm x 274 cm

Baluch #25435
Baluch

#25435
3' x 4' 9"
91 cm x 145 cm

Baluch #25436
Baluch

#25436
3' x 4' 10"
91 cm x 147 cm

Turkmen - Tekke #25280
Mid 19th Century Central Asian Tekke Turkmen Carpet

#25280
6' 9" x 10' 3"
206 cm x 312 cm

Baluch #25286
Baluch

#25286
2' 10" x 5' 2"
86 cm x 158 cm

Baluch #25185
Baluch

#25185
3' 2" x 5' 6"
97 cm x 168 cm

Baluch #25298
Baluch

#25298
2' 8" x 5' 2"
81 cm x 157 cm

Baluch #25300
Baluch

#25300
2' x 2' 6"
61 cm x 76 cm

Baluch #25299
Baluch

#25299
1' 6" x 2' 6"
46 cm x 76 cm